ANW-hiaatverzekering

Wanneer u komt te overlijden komt uw partner mogelijk in aanmerking voor een ANW-uitkering. Dit is een basisuitkering van de overheid uit de Algemene Nabestaandenwet (ANW) die voorziet in een basisuitkering bij overlijden van een levenspartner. Iedereen in Nederland is hier automatisch voor verzekerd, maar er zijn wel een aantal strenge eisen om in aanmerking te komen voor uitkering. De uitkering is dus niet vanzelfsprekend. Het bedrag op deze uitkering is maximaal 70% van het minimumloon. De ANW-uitkering wordt ook wel het nabestaandenpensioen genoemd. Omdat dit nabestaandenpensioen mogelijk niet voldoende is om rond te komen is het verstandig om een ANW-hiaatverzekering af te sluiten.

Wat is een ANW-hiaatverzekering?

Met een ANW-hiaatverzekering verzekert u zich voor de uitkering van een vooraf afgesproken bedrag na uw overlijden. Dit bedrag wordt uitgekeerd ongeacht het inkomen dat uw achtergebleven partner verdient of gaat verdienen na uw overlijden. Met een ANW-hiaatverzekering, of partnerpensioen, geeft u uw partner na uw overlijden extra financiële zekerheid om het verlies van uw inkomen (deels) te compenseren. Bij het afsluiten bepaalt u zelf hoe lang er moet worden uitgekeerd. Komt uw partner ook te overlijden dan blijft de verzekeraar doorbetalen aan uw erfgenamen.

Ook voor werkgevers

Het is voor werkgevers ook mogelijk om een collectieve ANW-hiaatverzekering af te sluiten. Als secundaire arbeidsvoorwaarde kunt u als werkgever voor uw werknemers en hun partners wat extra zekerheid bieden door deze collectieve verzekering. Wanneer uw werkgever deze verzekering voor u als werknemer heeft afgesloten heeft kan het zijn dat u verplicht wordt om deel te nemen en (een deel van) de premie meebetaalt via de inhoudingen op uw brutosalaris voor berekening van de loonheffing. Dit betekent dat u hier ook fiscaal wat profijt van heeft. Een vrijwillige deelname is ook mogelijk waarbij u als werkgever uiteraard zelf de kosten van de premie draagt.

Wat zijn de voorwaarden voor een ANW-uitkering?

Om in aanmerking te komen voor een overheidsuitkering uit de Algemene Nabestaandenwet moet de achterblijvende partner aan een flink aantal voorwaarden voldoen:

  • De achterblijvende partner heeft kinderen jonger dan 18 jaar.
  • De achterblijvende partner is minimaal 45% arbeidsongeschikt.
Meer weten over: ANW-hiaatverzekering?

Voldoet uw partner aan een van deze eisen, dan is het afhankelijk van het inkomen dat de partner verdient of er daadwerkelijk een uitkering volgt. De uitkering loopt ook maximaal tot de eerste van de volgende gebeurtenissen:

  • De achterblijvende partner bereikt de AOW-leeftijd.
  • De achterblijvende partner hertrouwt of gaat samenwonen.
  • Het jongste kind wordt 18 jaar of gaat tot het huishouden van een ander behoren.
  • De achterblijvende partner is niet langer 45% of meer arbeidsongeschikt.

Er kleven dus flink wat voorwaarden aan het ontvangen van een nabestaandenpensioen en het kiezen voor een ANW-hiaatverzekering om uw partner te voorzien van een aanvullende uitkering na uw overlijden kan voor uw partner als zeer welkom worden ervaren.

Een ANW-hiaatverzekering afsluiten?

Wilt u ervoor zorgen dat uw partner na uw overlijden voorzien wordt van een tijdelijk partnerpensioen? Of bent u werkgever en heeft u interesse in de mogelijkheden van een collectieve ANW-hiaatverzekering voor uw werknemers. Een adviseur van Frisia Verzekeringen in Den Haag vertelt u graag meer over de mogelijkheden en helpt u met het kiezen voor de juiste variant en looptijd van uw ANW-hiaatverzekering.

De voordelen van een ANW-hiaatverzekering

Veelgestelde vragen ANW-hiaatverzekering

Komt mijn partner automatisch in aanmerking voor een ANW-uitkering?

Iedereen is verzekerd voor een ANW-uitkering. Echter zijn er wel een aantal strenge eisen waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor deze ...

Hoelang ontvangt mijn partner de uitkering van de ANW-hiaatverzekering?

Dit bepaalt u zelf. Bij het afsluiten van de ANW-hiaatverzekering kunt u zelf aangeven hoelang u wilt dat de uitkering uitbetaald moet worden. Aan de hand ...

Zitten er voorwaarden aan de uitkering van de afgesloten ANW-hiaatverzekering?

Nee, eigenlijk niet. U heeft deze verzekering afgesloten voor uw nabestaanden en zij hebben hier ook recht op. Bij de ANW-uitkering van de overheid moet wel ...