Cyberverzekering

Onze wereld wordt steeds meer digitaal. U merkt dit in uw persoonlijk leven met social media, smartphones en allerlei gadgets die uw leven makkelijker maken. Ook in het zakelijk leven worden steeds meer processen geoptimaliseerd met digitale oplossingen. Vaak leveren deze veel tijdswinst op en versimpelen deze digitale oplossingen uw onderneming. Maar het maakt uw bedrijf ook kwetsbaarder voor nieuwe risico’s. Steeds vaker worden bedrijven getroffen door DDos-aanvallen, virussen, systeeminbraken of ransomware. Door menselijke fouten of technische problemen ontstaan er soms datalekken. Nieuwe risico’s gekoppeld aan een nieuwe werkwijze die vragen om een nieuw soort verzekering; de cyberverzekering. 

Wat is een cyberverzekering?

Een cyberverzekering sluit u af om een deel van de financiële schade als gevolg van een datalek, een virus, een hack of een andersoortige cyberaanval af te dekken. Wij wijzen hier specifiek op “een deel van” omdat hier tussen de verschillende verzekeraars nog grote verschillen zitten in de mate van dekking. In de basis worden zowel uw eigen kosten als schade aan derden waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld vergoed, maar dit is wel afhankelijk van de voorwaarden en de manier van ontstaan van de schade. Sommige cyberverzekeringsaanbieders bieden u naast het vergoeden van de schade ook hulp aan bij herstel van imagoschade.

Wanneer heb ik een cyberverzekering nodig?

Als u als ondernemer persoonsgegevens verzamelt of verwerkt, bent u verantwoordelijk voor die data. Denk hierbij aan gegevens van uw klanten of klantgegevens die u namens een van uw klanten verwerkt. U draagt er zorg voor om deze gegevens optimaal te beveiligen om zo datalekken of gegevensdiefstal te voorkomen. Toch loopt u als ondernemer altijd het risico om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit. Een phishingmail wordt per ongeluk aangeklikt, uw bedrijf wordt bestookt met een DDos-aanval of een laptop van een van uw werknemers wordt gestolen.

Meer weten over: Cyberverzekering?

Het cliché van “een ongeluk zit in een klein hoekje” speelt ook zeker mee in het digitale domein. De schadeposten kunnen hoog oplopen en u bent als bedrijf verantwoordelijk voor het melden van een datalek aan de relevante instanties.

Wat wordt gedekt onder een cyberrisicoverzekering?

Zoals wij al eerder aangaven verschillen de voorwaarden van de verzekeraars nogal. Wij willen u te allen tijde aanraden om u over dit onderwerp te laten adviseren door een verzekeringsadviseur. Ook als u goed digitaal onderlegd bent, wil dit niet zeggen dat de voorwaarden van een verzekeraar voor u makkelijk te interpreteren zijn. De belangrijkste situaties waar de meeste cyberrisicoverzekeringen dekking bieden zijn bij aansprakelijkheid, uw eigen schade en de kosten die u maken moet om de afhandeling van de cybercriminaliteit op te lossen. Denk hierbij aan de inhuur van extra capaciteit om de vragen van uw klanten te beantwoorden en IT specialisten om de problemen te verhelpen. Bekijk goed de polisvoorwaarden van uw cyberverzekering om te achterhalen welke schade wel en niet vergoed wordt. Een adviseur van Frisia Verzekeringen helpt u hier graag bij.

Een cyberverzekering afsluiten

In deze digitale wereld is een cyberrisicoverzekering voor bijna ieder bedrijf een verstandige keuze. Processen zijn veelal gedigitaliseerd en of u nu een groot of een klein bedrijf heeft, de risico’s van een cybercrime zijn in verhouding vaak hetzelfde. Het is in steeds meer gevallen zelfs zo dat opdrachtgevers zelfs vereisen dat bedrijven hun cyberbeveiliging en cyberverzekering goed op orde hebben voor zij met een partij in zee gaan. Wanneer u werkt met persoonsgegevens dan is het verstandig om een cyberverzekering voor uw bedrijf af te sluiten. Een adviseur van Frisia Verzekeringen vertelt u graag meer over de mogelijkheden.

De voordelen van een cyberverzekering

Veelgestelde vragen Cyberverzekering

Wat valt er nu precies onder een cyberverzekering?

Binnen een cyberverzekering is het mogelijk dat alle aansprakelijkheden gedekt worden die voortkomen uit:

  • Hacking
  • Systeeminbraak
  • Diefstal van privacygevoelige gegevens
  • Aansprakelijkheid aan derden ...
Mijn bedrijfsgegevens worden gegijzeld, wordt dit opgelost door mijn cyberverzekering?

Dat is afhankelijk van de voorwaarden van de cyberverzekering welke u heeft afgesloten. De meeste cyberrisicoverzekeringen helpen u bij de aansprakelijkheid, uw eigen schade en ...

Moet ik ook aangifte doen bij de politie wanneer mijn bedrijf slachtoffer is geworden van cybercriminaliteit?

Dat raden wij wel aan. Wanneer de cybercriminelen dan worden aangehouden, is er de mogelijkheid om de schade of een deel hiervan op hen te ...

Ben ik voor iedere vorm van cybercriminaliteit verzekerd bij een cyberverzekering?

Iedere cyberverzekering heeft een andere dekking en voorwaarden. Het kan dus zijn dat er vormen van cybercriminaliteit niet worden vergoed door de verzekering. De meeste ...