Frisia Verzekeringen, Frisia Hypotheken en Frisia Assuradeuren verwelkomen nieuwe aandeelhouder Söderberg & Partners

11 juni 2024
Frisia Verzekeringen, Frisia Hypotheken en Frisia  Assuradeuren verwelkomen nieuwe aandeelhouder  Söderberg & Partners

Om de volgende stap met hun kantoor te kunnen nemen gaan de broers Arjan en Rik van Eeden met het team van Frisia Verzekeringen, Frisia Assuradeuren en Frisia Hypotheken de samenwerking aan met Söderberg & Partners. De ondernemers kiezen daarmee voor een lange termijn-samenwerking waarin de service naar de relaties centraal staat.

Toekomstbestendig door samenwerking

Arjan en Rik van Eeden, directie Frisia Verzekeringen, vertellen waarom ze de samenwerking met Söderberg & Partners aangaan. Arjan licht toe: "Toen wij een aantal jaar geleden Frisia Verzekeringen overnamen, hadden we twee duidelijke doelen voor ogen. Ons eerste doel was het realiseren van een toekomstbestendig volmachtbedrijf. Door in juni 2021 samen te gaan werken met het Centraal Volmachtbedrijf zijn we nu in staat om zelfstandig te blijven opereren als volmachtbedrijf en kunnen we aan alle eisen blijven voldoen die aan een volmachtbedrijf worden gesteld."

Ons tweede doel was een toekomstbestendig verzekeringskantoor, vertelt Rik van Eeden. "Dat doen we met uitstekende service voor onze klanten en een organisatie die slagvaardig kan blijven opereren in de voortdurend veranderende verzekeringsmarkt. Daarnaast willen we onze organisatie ook door laten groeien. Al heel snel kregen we bij de gesprekken met Söderberg & Partners het juiste gevoel dat we bij elkaar passen en bovendien ook de overtuiging dat we met elkaar ons tweede doel kunnen realiseren. Wij zien de samenwerking daarom ook met veel vertrouwen tegemoet."

Gezamenlijk doel voor ogen

Coen Mom, CEO van Söderberg & Partners Nederland, spreekt zijn enthousiasme uit over de toetreding van Arjan en Rik als nieuwe partners binnen het netwerk met Frisia verzekeringen. "Zoals Arjan al aangaf heeft het Centraal Volmachtbedrijf een belangrijke rol gespeeld voor Frisia verzekeringen. Dat ze er nu voor kiezen om de samenwerking met een partnership te beklinken, maakt mij natuurlijk trots. Ik ben blij dat we Arjan en Rik als ondernemers binnen ons netwerk mogen verwelkomen en dat we hiermee ons netwerk verder uitbreiden binnen Den Haag. Ik kijk ernaar uit om aan onze gezamenlijke doelstelling te werken. We gaan voor een toekomstbestendig bedrijf dat uitstekende service verleent aan onze relaties."

Het partnership, onder voorbehoud van goedkeuring door de AFM, wordt naar verwachting in de 2e helft van 2024 geëffectueerd.

Meer informatie?