Verhoging WOZ niet altijd negatief?

06 maart 2023
Verhoging WOZ niet altijd negatief?

Ieder jaar ontvangt u van de gemeente waar u woont een brief met de WOZ-waarde van uw woning. De WOZ-waarde (waarde onroerende zaken) bepaalt de hoogte van een aantal belastingen zoals de onroerendezaakbelasting, rioolheffing, de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait) en eventuele erf- en schenkbelasting. Wanneer de waarde van uw woning hoger wordt ingeschat, dan betaalt u meer belasting. Maar dat dat niet altijd negatief hoeft te zijn, leest u in dit artikel van Frisia Verzekeringen.

Bezwaar aantekenen tegen WOZ-waarde

Binnen 6 weken na ontvangst van de WOZ-beschikking kunt u bezwaar aantekenen. De gemeente gaat dan nakijken of uw bezwaar rechtmatig is, en dan kan het zijn dat de WOZ-waarde verlaagd wordt. Dit jaar is de verwachting dat de WOZ-waarde landelijk gemiddeld 17% stijgt. De kans dat uw WOZ-waarde is verhoogd is dus heel erg groot. Toch is het niet altijd verstandig om bezwaar aan te tekenen.

Waarom geen bezwaar maken?

Een hogere WOZ-waarde kan voor u ook positief uitvallen. Er zijn 3 punten waar het juist heel voordelig kan zijn wanneer uw WOZ-waarde hoger uitvalt.

  1. Heeft u plannen om uw woning te koop te zetten? Dan bent u juist gebaat bij een hogere WOZ-waarde. De WOZ-waarde geeft inzicht in de marktwaarde van uw woning. Ook potentiële kopers nemen dit bedrag mee in hun bod.
  1. Wanneer u een tweede hypotheek wilt afsluiten dan kijken de hypotheekverstrekkers ook naar de WOZ-waarde en is een hogere WOZ-waarde zeker in uw voordeel.
  1. Wanneer u een hypotheek zonder NHG heeft kan het zijn dat de bank de hypotheekrente verlaagt. Dit is afhankelijk van de verhouding tussen uw hypotheekbedrag en de waarde van de woning. Hiervoor moet u wel zelf in actie komen, dit gebeurt niet automatisch.

Hypotheek zonder NHG

NHG is de Nationale HypotheekGarantie. Er zijn echter veel huiseigenaren die geen hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie hebben. Wanneer u deze NHG niet heeft afgesloten, dan betaalt u een risico-opslag op de hypotheekrente. De hoogte van de riscio-opslag is afhankelijk van de hoogte van de hypotheek en de waarde van het huis. Hierbij geldt: hoe meer uw huis waard is, hoe minder riscio-opslag u betaalt. Maar dit moet u wel zelf regelen.

Uw hypotheek oversluiten naar een lager rentetarief

Met de lagere rentetarieven is oversluiten van uw hypotheek nog steeds ontzettend interessant. Zeker met een hogere WOZ-waarde zijn er voor veel hypotheken mogelijkheden tot oversluiten. Uw adviseur van Frisia Verzekeringen helpt u graag deze mogelijkheden onderzoeken. Neem vandaag nog contact op met Frisia Verzekeringen in Den Haag.

Meer informatie?