Wat te doen bij een BKR-registratie?

18 april 2024
Wat te doen bij een BKR-registratie?

Bij de aankoop van een woning of bij het aanvragen van een persoonlijke lening komt de vraag of u geregistreerd staat bij het Bureau Krediet Registratie altijd aan bod. Een (positieve) registratie kan betekenen dat u minder kunt lenen dan u dacht. Heeft u een negatieve registratie? Dan wordt het heel moeilijk om een lening af te sluiten.

Een registratie is niet ongewoon

Het komt heel vaak voor dat mensen een registratie hebben bij het BKR. Bijvoorbeeld wanneer u een telefoonabonnement heeft afgesloten met telefoon op afbetaling, wanneer u een private leasecontract heeft voor uw auto of een persoonlijke lening. Uw hypotheek staat niet vermeld, behalve wanneer u een achterstand heeft in de maandelijkse betalingen. Een studieschuld staat ook niet geregistreerd, maar de geldverstrekker kan deze gegevens wel opvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Negatief of positief

Een positieve BKR-registratie beperkt u in het maximale leenbedrag, maar het betekent dat u het openstaande krediet terugbetaalt zoals afgesproken. Een registratie wordt negatief wanneer u betaaltermijnen heeft gemist, er een betalingsregeling is getroffen of wanneer u onbereikbaar was voor de kredietverstrekker.

Problemen bij een BKR-registratie

Heeft u een negatieve BKR-registratie en kunt u daardoor bijvoorbeeld geen hypotheek krijgen? Dan kunt u contact opnemen met de kredietverstrekker. Hierbij kunt u vragen om een herbeoordeling. Het is belangrijk om uw positie en de problemen die u ervaart goed uit te leggen. Lukt dit niet? Dan is er nog een mogelijkheid om contact te zoeken met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). De Geschillencommissie zal in dit geval een belangenafweging maken.

Advies bij problemen

Heeft u problemen en voorziet u hierdoor moeilijkheden bij betalen? Wacht niet tot u achterstanden heeft, maar neem contact op met de kredietverstrekker en maak betalingsafspraken. Dit geeft inzicht in uw financiële positie. Proactief gedrag werkt altijd in uw voordeel. Zeker wanneer u later een negatieve registratie wilt aanvechten.

Meer informatie?