Wat verandert er in 2023 voor het MKB?

03 januari 2023
Wat verandert er in 2023 voor het MKB?

Nieuw jaar, nieuwe regels. Per 1 januari veranderen er flink wat zaken voor uw portemonnee. Denk aan het prijsplafond op energie. Maar niet alleen voor privé, ook voor het MKB zijn er veel veranderingen. Wij hebben de belangrijkste even voor u op een rijtje gezet.

Financiële aanpassingen

Allereerst gaat het minimumloon omhoog met 10,15%. Dit is zeker belangrijk wanneer u personeel in dienst heeft. Ook gaat de onbelaste kilometervergoeding van 19 naar 21 cent per kilometer. Dit is voor zowel uw personeel als uw eigen ritten voordelig. U mag dit bedrag onbelast aan uw personeel vergoeden en u kunt het bedrag aftrekken van de belasting voor zakelijke ritten met uw privéauto.

Leningen en belastingen

In 2023 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd met een bedrag van €1280,- naar €5030,-. Dit is een stuk minder dan afgelopen jaren. Verder zijn er aanpassingen in de gebruikelijkloonregeling voor DGA’s. In 2022 mocht dit nog 75% bedragen van het meest vergelijkbare dienstverband, maar per 1 januari 2023 moet u 100% als uitgangspunt nemen.

Het excessief lenen bij een eigen vennootschap wordt ook aan banden gelegd. Wanneer u meer dan €700.000,- heeft geleend uit een eigen BV, dan gaat u meer dan 26.9% inkomstenbelasting betalen in box 2. Deze grens geldt ook voor overtollige liquide middelen in uw holding voor privébeleggingen. Zorg ervoor dat u voor 31 december 2023 deze schulden aan de eigen vennootschap heeft afbetaald en de schuld onder de €700.000,- ligt.

Naast bovenstaande aanpassingen stijgt ook de overdrachtsbelasting voor bedrijfs- en beleggingspanden van 8 naar 10,4% per 1 januari 2023.

Als laatste in deze categorie hebben we de vennootschapsbelasting. Hierin verandert de hoogte van de belasting in schijf 1 van 15 naar 19%. De winst tot €200.000,- valt in schijf 1 en alles daarboven in schijf 2. Over het bedrag in schijf 2 wordt 25,8% belasting berekend.

Oudedagvoorzieningen

Op het gebied van de oudedagvoorzieningen zijn er een tweetal aanpassingen. De FOR (Fiscale OudedagsReserve) mag vanaf 2023 niet verder opgebouwd worden. Alle opgebouwde FOR-reserves blijven uiteraard bestaan. Hiervoor gelden de bestaande regels.

Daarbij moet u de Oudedagsverplichting (ODV) welke u heeft opgebouwd in een BV binnen vijf jaar na de AOW-leeftijd omzetten naar een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht. Deze omzetting zal ook op latere leeftijd worden mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld wanneer u uw BV wilt opheffen. De maatregel geldt met terugwerkende kracht.

Energie

Energie is een belangrijk onderwerp, en natuurlijk veranderen er voor het MKB ook een aantal zaken. Allereerst gaat de BTW op het leveren en installeren van zonnepanelen van 21 naar 0%. Dit is vooral voor uw klanten een groot voordeel. Voor u is het belangrijk dat u dit aanpast bij uw facturatie.

Vanaf januari veranderen de eisen voor een energielabel voor kantoren. Zo is het voor kantoorgebouwen met een oppervlakte van tenminste 100m2 en waarbij minimaal 50% van het pand gebruikt wordt voor kantoorfuncties verplicht om een Energielabel C te hebben. Deze verplichting is er voor zowel kantoren als combinatiegebouwen. Wanneer uw pand een lager energielabel heeft dan riskeert u een boete of zelfs sluiting van het kantoorpand.

Energiekosten

In 2023 gaat er een prijsplafond gelden voor kleinverbruikers van energie. Bij een maximum verbruik van 1200m3 gas betaalt u €1,45 per m3. Op elektriciteit betaalt u €0,40 per kWh met een maximum van 2900kWh. Bij een verbruik daarboven betaalt u de marktprijs. Naast dit prijsplafond is er een tegemoetkoming voor bedrijven die meer verbruiken. Wanneer u jaarlijks meer dan 5000m3 gas of 50.000kWh elektriciteit verbruikt en minimaal 7% van uw omzet bestaat uit energiekosten, komt u in aanmerking voor de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). U kunt dan aanspraak maken op een tijdelijke ondersteuning voor de energiekosten in de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023.

De veranderingen van 2023

Dit zijn de belangrijkste veranderingen voor het MKB in 2023. U kunt hier rekening mee houden met uw bedrijfsvoering. Heeft u vragen of ondersteuning nodig op financieel- of verzekeringsgebied, dan kunt u altijd een afspraak maken met een adviseur van Frisia Verzekeringen.

Meer informatie?