Wat gebeurt er met de hypotheekrenteaftrek?

De hypotheekrenteaftrek houdt in dat u de rente die u betaalt mag aftrekken van het belastbaar inkomen. De hypotheekrenteaftrek kost de overheid veel geld. Daarom is besloten om de hypotheekrenteaftrek te beperken. Na een periode van 30 jaar heeft u geen recht meer op hypotheekrenteaftrek. Deze periode is ingegaan op 1 januari 2001. De jaren daarvoor tellen niet mee. Voor iedereen geldt nu dat na 30 jaar de hypotheekrente niet meer afgetrokken mag worden van het belastbaar inkomen. Daarbij wordt het maximale tarief waar tegen de hypotheekrente afgetrokken mag worden, ook verlaagd. In 2015 was het maximale tarief 51% en ieder jaar wordt dit tarief met 0,5% verlaagd. In 2041 verwachten we dat de maximale aftrek nog 38% zal zijn. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat de hypotheek tegen die tijd een stuk kleiner is, zodat u niet in de problemen komt.

Heeft u nog geen antwoord op uw vraag?

Neem dan contact met ons op.
Vestiging Den Haag
Vestiging Den Haag